Kenelle suosittelen psykofyysistä fysioterapiaa?

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Joskus tapaamisia tarvitaan useampia, joskus jo muutama kerta riittää. Erityisesti psykofyysinen työskentely on suositeltavaa ihmisille, joilla on:

 • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
 • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta, erilaiset rentoutumisen ja rauhoittumisen harjoitukset, rauhalliset venytykset, hengitysharjoitukset, havainnointiharjoitteet, kehontuntemus- ja kehotietoisuusharjoitukset sekä kosketus.

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet voivat olla hyvinkin monimuotoisia ihmisen yksilöllisestä tilanteesta johtuen. Tässä esimerkkejä psykofyysisen fysioterapian tavoitteista kipujen kanssa eläessä:

 • omien kivunhallintakeinojen oppiminen
 • liikkumisen pelon helpottuminen
 • toimintakyvyn paraneminen kivunhallintakeinojen ja minäpystyvyyden lisääntymisen kautta
 • realistisen minäkuvan ja kehonkuvan uudelleen rakentaminen
 • positiivisten kokemusten saaminen omasta kehosta
 • yhteyden löytyminen omaan kehoon, kehontuntemusten tunnistaminen ja myönteistäminen
 • unen paraneminen
 • jännitysten ja ahdistuksen lievittyminen


Tässä esimerkkejä psykofyysisen fysioterapian tavoitteista ahdistuksen ja/tai paniikkioireiden kanssa eläessä:

 • kehollisten ahdistuksen hallintakeinojen opettelu ja käyttöönotto
 • rentoutumisen keinojen opettelu jännittyneisyyden ja hermoston rauhoittamiseksi
 • luottamuksen palauttaminen omaan kehoon, turvan tunne kehossa
 • toimintakyvyn paraneminen ahdistuksen hallintakeinojen ja minäpystyvyyden lisääntymisen kautta


Syömishäiriöoireilevan tavoitteet voisivat olla esimerkiksi tällaisia:

 • kehollisten ahdistuksen hallintakeinojen opettelu ja käyttöönotto
 • rauhoittumisen ja rentoutumisen keinojen opettelu
 • kehotietoisuuden vahvistaminen ja sen hyödyntäminen mm. palautumisen tarpeen tunnistamiseen ja muiden kehonviestien huomioimiseen
 • kehonkuvan tutkiminen ja realisointi
 • pakonomaisesta liikunnasta luopumisen tukeminen