Kenelle suosittelen psykofyysistä fysioterapiaa?

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Joskus tapaamisia tarvitaan useampia, usein jo muutama kerta riittää. Erityisesti psykofyysinen työskentely on suositeltavaa ihmisille, joilla on:

 • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
 • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
 • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
 • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ovat muun muassa ohjaus ja neuvonta, erilaiset rentoutumisen ja rauhoittumisen harjoitukset, rauhalliset venytykset, hengitysharjoitukset, havainnointiharjoitteet, kehontuntemus- ja kehotietoisuusharjoitukset sekä kosketus.

Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet voivat olla hyvinkin monimuotoisia ihmisen yksilöllisestä tilanteesta johtuen. Tässä esimerkkejä psykofyysisen fysioterapian tavoitteista kipujen kanssa eläessä:

 • omien kivunhallintakeinojen oppiminen
 • liikkumisen pelon helpottuminen
 • toimintakyvyn paraneminen kivunhallintakeinojen ja minäpystyvyyden lisääntymisen kautta
 • realistisen minäkuvan ja kehonkuvan uudelleen rakentaminen
 • positiivisten kokemusten saaminen omasta kehosta
 • yhteyden löytyminen omaan kehoon, kehontuntemusten tunnistaminen ja myönteistäminen
 • unen paraneminen
 • jännitysten ja ahdistuksen lievittyminen